TW
1

A sa Granja s'hi estudia

per ser pagesa o pagès,

p'ro es futur no sabeu què és,

és com tenir una utopia,

perquè passa avui en dia,

sols que es digui en anglès

i Europa dugui es pes,

millora la pagesia.

Sa Granja "Hub"?