TW
0

A sa ciutat de ponent,

un solar queda desert

i el vol es Consell, per cert,

que fer pisos és urgent;

emperò es banc dolent

es seu preu alt ha establert:

s'administració no hi perd,

qui hi perd sempre és sa gent.

Parcel·la