TW
0

Si Menorca ha de mester

anar en avió fins a Palma,

ell ja se pot prendre amb calma

que s'enllaç no va mai bé,

enc que sa gent va i ve,

a n'es rics d'aquest reialme,

va millor si es vol empalma

cap a un lloc de l'estranger.

Per anar a Palma...