TW
0

Mantindrè ferma sa mà

sense que res faixi nosa?

o la deixaré estar en posa

sense que res tengui clar?

Decidir per un demà

i escriure qualque cosa...

Indecís de fer sa glosa,

però no d'anar a votar!

Glosa i vot