TW
0

Segur que sa vida ensenya

quan se barata es reclam,

que mos hem 'gafat a s'ham

per seguir sols una senya,

que, si d'un cap hem d'empènyer

i a la dreta tant anam,

s'illa prest estarà a un pam

de ses costes de Sardenya.

Cap a la dreta