TW
0

Amb turisme a pic de mall,

sa moratòria és un greix

per posar-ne més as feix

i es lloguer així guanyar espai;

no tenim cap agafall,

sant Joan és lo mateix:

massa deim que sempre creix

però no ho aturam mai.

84.000 places