TW
0

Sa platja fa es seu procés

i a voltes posa una galga,

quan se posidònia ensalga

s'arena en fer es seu recés...

I jo no sé què val més,

cosa o altra, tan se valga,

que estigui ben plena d'alga

o ben plena d'estrangers.

Algues