TW
0

Ponent juga amb es dau

o, si no, a sa loteria,

no sabem avui en dia

cap a on serà es palau;

i és que ser sa peça clau

és com una malaltia,

no sabem ni sa batlia

cap a quina banda cau.

Palau i batlia