TW
0

Es Be sa jornada eleva

fins es extrems més polits,

i no perd es seus sentits

quan son pas no dona treva;

però ses rancors no lleva

dins l'esquerra des partits

i són com fillets petits

que sa culpa mai no és seva.

Es Be no en té sa culpa