TW
0

Ara açò fa més modern,

que es pis s'ha de dividir

o es comerç per convertir

o alçar més es bloc extern,

en aquest món subaltern,

a s'hora de decidir,

val més tenir un bon vesí

que no tenir un mal govern.

Vesins