TW
0

Col·lapse a l'hospital,

col·lapse a sa carretera,

col·lapse en seu ITVera

i col·lapse judicial,

aquest deu ser es nostro mal,

malefici d'aquesta era,

que, amb col·lapse general,

vivim dins llistes d'espera.

Col·lapse judicial