TW
0

Com no hem de tenir mania

as turisme astringent?

Desembarquen actualment

set-cents cotxos cada dia;

i, amb aquesta alegria,

volem superar es moment

d'aquell desembarcament

que hi va haver a Normandia.

Desembarcament