TW
0

Es refrany diu veritat

perquè amb sa festa passada,

sa coca ja s'és menjada,

enc que es faixi tot privat;

i, per tot lo que ha passat,

sa dita és actualitzada:

"ses espelmes ha bufat

i sa mare és esmarxada".

Cessament