TW
0

Per poder construir més

s'impugna ara es nou Pla,

ell se veu que mel hi ha

quan se poden fer doblers,

sa por és que en cada procés

de vida solen guanyar

sa banca, es maharajà

i tots es grups hotelers.

Impugnació