TW
0

Dins sa conjuntura adusta

es conservatori està,

que resulta massa car

fer-lo a sa Sala Augusta;

a n'és Govern el disgusta

que tant hagi de pagar,

s'hagués pogut compensar,

p'ro, per fer la cosa justa,

des radars no van cobrar.

Sala Augusta