TW
0

Ell s'han vist darrerament

massa barques pes Canal,

que a n'es medi fan prou mal

amb s'art d'arrossegament,

i a terra passa igualment

durant s'època estival,

a Menorca massa gent

que ho fan passar malament

amb s'art de què aquí tot val.

Barques pes Canal