TW
0

Què deu tenir aquesta empresa?

Què té que ja no funciona?

I a l'amo, bona persona,

a li deixa una endemesa!

Açò és tota una sorpresa,

prou estimació no dona,

perquè una bona pagesa

al camp mai no l'abandona.

Pagesa