TW
0

Si no hi 'gues cap carretera,

aniria molt millor,

no perdríem sa inversió

que mos fa anar per enrere,

miraríem sa manera

de fer una reconversió,

i anar de ponent a Maó

amb una barca pesquera.

Carretera i Barca pesquera