TW
0

Es Consell ara s'anima

a legalitzar s'hortal,

açò serà un regal

per as qui té més estima,

tant és es canvi de rima,

canviar per ser legal,

que tot serà ben igual

quan el món canviï es clima.

Hortal