TW
0

Han passat tots es corrreus

i sa inversió que no es fa!

Com si cremi a Es Milà,

ja ho pagarem es plebeus,

llavors, quan pugen es preus,

més milions hem de gastar!

I a Menorca hem de pensar

a qui penjarem pes peus!

Milions sense invertir - Es Milà - Penjar pes peus