TW
0

Un milió i mig, n'hi ha ben prou!

Es radars són sa fal·lera!

Maó multa de tal manera

que així es seu pressupost clou;

si posam un radar nou

a tota sa carretera,

ell serà Menorca entera

que hi traurà un sobresou.

Multes pes pressupost