TW
0

De maneres d'actuar

n'hi ha un falcat per elegir,

cadascú fa es seu camí

segons es seu tarannà,

uns sols saben imposar,

d'altres sols poden cedir

i, qualcun, per dirigir,

a tothom va esmarxar.

Imposar, cedir i esmarxar