TW
0

Sa universitat, que val?

En tenim una devora

i tothom pareix que implora

sortir de s'illa venal;

ara, solen fer fa cabal,

enc que van a estudiar a fora,

quan arriba aquesta hora,

sempre tornen, per Nadal.

Si mateix, aquí envant va,

s'estudiant va més segur

perquè es seu mòbil pot dur

i sa classe, en castellà.

Universitat