TW
0

Que mos deu faltar oxigen?

Que no és bo es nostro aliment

o es sol mos cau malament?

Ses xifres són de vertigen...

Ja som Reserva en origen,

i Patrimoni recent,

i ara sembla que igualment

som producte cancerigen.

Càncer