TW
0

Patrimoni? Mos fa esquius,

sembla que mos posa a prova,

com que no hi ha casa nova

ocupam espais massius,

com si tornàssim as nius

d'anar a viure dins sa cova:

caramulls, amb palla i bova,

com si fóssim primitius.

Acaramullats