TW
0

Per projectes importants,

s'Enclusa deu ser un mal os,

ell tant si mateix és gros

que se perdin tots es plans,

tres intents hi ha hagut abans

per donar-li un nou cos,

si no és d'aquesta, propòs

tornar-la as americans.

S'Enclusa