TW
0

Que es pugui folgar de vistes,

s'oficina permanent,

que s'obri tot monument

i es bus que eixampli llistes...

Són sols ses coses previstes,

però res pes resident,

que tot ho feim, de moment,

per as jubilats... turistes.

Tot per a ells