TW
0

No donen cap garantia,

fan abandonar es conreus,

no regulen mai es preus,

sa burocràcia asfixia...

És ben cert que avui en dia,

cap al sud des Pirineus,

mos volen fer ser europeus,

llevat de la pagesia...

Sector agrari