TW
0

Què vol s'administració,

què vol de la pagesia,

que, amb ses normes, cada dia

tothom està en trasquiló;

un paper, un preu inferior,

competència sense guia...

Ara només faltaria

que li prenguin es tractor.

Tractorada