TW
0

Ja hi tornam amb sa jugada

de treure aigua de la mar,

si la poden duplicar

que ho faixin d'una vegada,

perquè, en ser canalitzada,

serà pes consum humà:

com més aigua dessalada

més en podrem malgastar.

Més aigua dessalada