TW
0

Si es projecte no està clos,

podem canviar es seu prisma,

s'eFePe no té carisma

i mos en sobra un bon tros...

Qui comanda ho ha dispòs,

sempre aplica es seu sofisma:

tot lo que no és pes turisme,

per la dreta és massa gros.

FP reduïda