TW
0

Es sòl rústic és un clau

que as Consell dona turment,

podem fer un congrés urgent

ara que tenim palau;

un nom rústic... Què trobau

"congrés de s'aparcament?

Que malmetre es medi ambient

a qualcú li dona pau.

Aparcar en rústic
Palau de congressos