TW
0

Quins són es nostros destins?

La pagesia amb ses vaques,

ses platges amb ses hamaques

i més cotxos pes camins...

P'ro en s'energia distints

per omplir més ses butxaques:

sa terra plena de plaques,

la mar plena de molins.

Molins de la mar