TW
0

Qui durà es comandament

pes lloc de sa Formació?

Es govern i es director

tenen mal convenciment;

i a s'alumnat de ponent

tant li és sa decisió,

tant si es fa es Castell com Maó,

s'han de desplaçar igualment.

Convenciment