TW
0

As Club Nàutic són adjunts

candidats per s'elecció,

fer feina i fer afició

són es motius més rotunds.

no són productes comuns,

p'ro es fan dins sa germanor,

perquè "amb la mar d'il·lusió",

de sa mà, "navegam junts".

Club Nàutic