TW
0

S'organisme mos ho implora,

s'estratègia és lo que té,

un port militar convé

que sigui assuquí devora;

tal com feim envant una hora,

as temps enrere el feim fer,

si tornam sortir as carrer

amb "OTAN no, bases fora!"

OTAN