TW
0

Per desfer un poc s'endemesa

i no caure dins s'abisme,

retorna es romanticisme

quan entram dins sa vellesa...

Fora bo que cada empresa

mantingués s'equilibrisme,

amb meitat guany des turisme

i meitat da sa pagesa.

Romanticisme