TW
0

Amb Europa feim avant

per adquirir es tres arreus:

s'aeroclub i correus

i, de Llatzeret, un tant;

i resulta un poc xocant,

o açò està fet amb es peus

o, a Menorca, Europeus

només ho són a llevant.

Comprar amb es fons