TW
0

Cert que, quan no és obligat

es servei cap a Madrid,

es vol en cada sentit

mos resulta més barat,

s'hivern mai ha interessat,

Menorca no en treu profit

es servei mos té servit

un estiu massificat.

OSP Madrid