TW
0

S'emergència ara mos mena

a dur càmeres as Born,

as Pla, as carrers de s'entorn,

per davant i per s'esquena,

si Ciutadella està plena,

una mo'n falta pes torn

a ses platges d'Es Migjorn,

a vam qui se'n du s'arena.

Emergències
Platges d'Es Migjorn