TW
0

Encara cantam de gall

amb es turisme de fons,

i a ses urbanitzacions

limitam es so i es ball,

p'ro falta sebre un detall:

cap on van ses instruccions

d'aquestes limitacions,

cap amunt o cap avall?

Quotes de turisme