TW
0

Per sa massificació,

a vam, què podem provar?

Ell per terra, aire o mar

trobarem sa solució...

S'ecotaxa? Déu n'hi do!

P'ro açò a fons s'ha d'estudiar

(i es temps deixarem passar

perquè mori de finor).

Ecotaxa