TW
0

Es problemes fan 'nar tort

si es tracten amb pessimisme,

i és que sa cara des prisma

sempre té es mateix suport,

que, quan cercam es conhort,

val més fibra pes turisme

que fer front as furtivisme

de sa reserva del nord.

Fibra
Reserva del nord