TW
1

Es juliol entra a s'entorn

de sa massificació,

el cel tapat de negror

fa augmentar aquest trastorn...

S'excés de cotxos fa es torn,

i, quina és sa solució?

Que tots passin sa inspecció

abans d'entrar dins Es Born.

Cotxos dins Es Born
Inspecció