W

Ateses les recents informacions i declaracions aparegudes en aquest diari pel que fa a la situació actual de l'«Enciclopèdia de Menorca» en què la vinculen directament o indirecta a les nostres persones, ens veiem en l'obligació d'exposar quina és la realitat de les dues extreballadores d'Obra Cultural de Menorca, entitat editora de l'«Enciclopèdia».

Arran de la mort de Josep M. Vidal Hernández, el 9 de gener de 2013, i atesa la difícil situació econòmica en la qual estava immersa Obra Cultural de Menorca, els membres de la Junta Directiva que es feren càrrec de l'entitat decidiren que no era viable mantenir el personal contractat (una administrativa i una correctora). L'acomiadament ens fou comunicat verbalment pocs dies després de la mort de Josep M. Vidal i es feu efectiu dia 7 de març de 2013 mitjançant una carta. Després d'açò, l'únic que hem fet és el que qualsevol treballador faria davant d'una situació com aquesta: reclamar el pagament de les mensualitats que ens devia l'entitat i la minsa indemnització que marca la legislació vigent després de 12 i 25 anys de feina. Fins al moment no hem rebut res. Sempre hem estat obertes a qualsevol negociació i, de fet, hem comparegut davant del Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears fins a tres vegades sense cap resultat pel simple fet que no s'ha ofert absolutament res. Un cop esgotades totes les opcions possibles, la següent passa ha estat inevitablement la reclamació per via judicial, procés encara obert.

El que no és de rebut és que es vinculi la continuïtat de l'«Enciclopèdia de Menorca» a la resolució judicial de la nostra demanda. Primer, perquè nosaltres hem treballat per un projecte en el qual creiem i seguim creient i del qual som fermes defensores; segon, perquè Obra Cultural de Menorca té deutes contrets per valor de 150.000 euros, amb la qual cosa, l'import reclamat a la nostra demanda i que casualment és l'únic que s'ha fet públic només és una tercera part d'aquest deute; i tercer, perquè nosaltres som simples treballadores, no hem gestionat res, ni bé ni malament, i únicament defensem els nostres drets, perquè, com la majoria de mortals, tenim responsabilitats familiars i, malauradament, també hipoteca.

Així, idò, creiem que la utilització dels treballadors tant per pressionar les administracions com per desviar la responsabilitat política és realment obscena.

Senyors i senyores membres de la Junta Directiva d'Obra Cultural de Menorca, patrons de la Fundació Enciclopèdia de Menorca i responsables polítics: seria una gran cosa que intentessin salvar l'Enciclopèdia de Menorca i preservar, així, la memòria de Josep M. Vidal Hernández, però també seria interessant que reflexionessin abans de fer segons quins tipus de declaracions, perquè, per damunt de tot, també estan tractant amb persones, persones que passen per moments difícils.

Atentament,