TW

No mos enganava Donald Trump, president dets Estats Units d’Amèrica, quan se va presentar a ses eleccions presidencials amb es lema «America first». Fins ara, es discurs des president nord-americà s’havia caracterisat per una forta retòrica proteccionista. A sa campanya electoral no se va cansar de donar llenya a països com Xina o Mèxic a qui acusava d’haver-se carregat s’indústria d’Amèrica del Nord. En es seu mateix discurs d’investidura com a president ja va deixar ben clara sa seua visió: «La protección nos conducirá a una gran prosperidad y fortaleza».

Amb absoluta coherència amb es seu discurs, desgraciadament Donald Trump ha decidit passar de ses paraules an es fets demostrant que no anava de farol. I dic desgraciadament perquè així com vaig aplaudir sa davallada d’imposts i sa flexibilisació des mercat laboral nord-americà, ara pens que en Trump s’equivoca de peus de bolla.

Es Govern dets EEUU va anunciar la setmana passada que a partir de dia 18 d’octubre començarà a imposar nous arancels a s’Unió Europea, especialment a França, Alemanya, Regne Unit i… Espanya. Concretament, s’imposaran uns arancels des 10 per cent a ses aeronaus civils que sa UE ven a EEUU, i des 25per cent a productes agrícoles com ses olives, s’oli d’oliva, productes ibèrics d’origen espanyol i, lamentablement, també es nostro formatge menorquí.

¿Per què Estats Units està imposant nous arancels a Europa? Molt senzill. S’Organisació Mundial des Comerç (OMC) ha determinat que es constructor aeronàutic nord-americà Boeing va perdre un equivalent a 7.500 millons de dòlars (uns 6.900 millons d’euros) en vendes potencials per mor des subsidis il·legals que es governs de s’Unió Europea van donar fa anys a Airbus, es seu rival europeu, un altre des fabricants d’avions més gros del món. Espanya, Alemanya, França i Regne Unit van oferir a Airbus un finançament a un tipo d’interès molt més baix que es des mercat, aposta perquè sa companyia desarrollàs es seus models més recents, avançats i competitius en detriment, clar, des boeings nord-americans.

Noticias relacionadas

Diu Miquel Company, conseller de Projecció Econòmica de Menorca, que s’imposició d’arancels des 25 per cent an es productes agrícoles europeus és una mesura «loca i irresponsable». Sa ministra en funcions d’Educació i portaveu de s’Executiu, Isabel Celaá, diu que se tracta d’una mesura «nacionalista» per part d’Estats Units. Estic d’acord, però lo que ningú diu és que es mes de juriol Donald Trump va oferir a s’Unió Europea eliminar tots ets arancels, imposts i subsidis entre EEUU i sa UE: «The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiatie a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t!». Proposta a sa que es buròcrates de sa UE van dir que no en redó. I ara en pagarem ses conseqüències.

Estats Units rep es 70 per cent des formatge de Menorca que s’exporta fora d’Espanya. Sense dubte, sa pujada impositiva des 25 per cent afectarà an es productors insulars. És s’hora d’analisar s’impacte que tendran aquests arancels damunt es productes menorquins i posar damunt sa taula totes ses mesures possibles per minimisar es danys. Però seguem realistes. En Trump no fa altra cosa que defensar ets interessos des productors des seu país que, as cap i a la fi, són a qui ha de contentar si aspira a tenir es seus vots.

Ets americans tenen raó amb que s’Unió Europea protegeix part de sa seua economia des lliure mercat a través de subsidis i arancels. Sa UE té 110 arancels que imposa an es productes estrangers que se venen a Europa. Es tema és que EEUU fa exactament lo mateix, i ara en Trump amenaça amb fer-ho amb molta més força que fins ara.

Mos agradi o no, lo que està fent Estats Units és protegir es seus productes davant es nostros. Es problema és que ells tenen sa paella pes mànec i mos poden fer molt més de mal que noltros a ells, a pesar des deliris de grandesa i demés focs artificials de sa ministra Celaá. Menorca té molt a perdre amb una guerra comercial d’Europa contra Estats Units on no els hi farem ni cossigues. Gràcies an es lliure mercat es menorquins exportam es nostros productes a tot el món: formatges, sabates, avarques, bijuteria… Menorca first? Clar que sí. Però sempre dins es lliure mercat, respectant que es nostros compradors també puguin vendre es seus productes aquí. De lo contrari, amb es proteccionisme mos fermarem sa corda pes coll. Noltros mateixos.