Joan Pons Torres

Joan Pons Torres

Ciutadans?

Només des de sa irresponsabilitat i des de s’interès partidista se pot explicar sa fallida moció de censura presentada per PSOE i Cs a Múrcia

'Vacunajetas'

Sa vacunació de polítics i càrrecs públics contra sa covid-19 botant-se es protocol ha fet que sa gent hagi batiat aquests insolidaris amb sa cara més dura