TW

El PSOE Ciutadella està en contra de sa construcció d’un segon centre de salut a Ciutadella. Així resava es titular del MENORCA «Es Diari» de divendres 10 de febrer, on es socialistes defensaven que sa solució més ràpida és alçar una planta més as Canal Salat. A la vista des fets, que en vuit anys no s’ha fet absolutament res per fer justícia a sa insuficiència sanitària i a sa discriminació que patim es ciutadellencs, es titular no deu ser cap mentida.

Sembla que s’Ajuntament de Ciutadella modificarà es PGOU per sa via d’urgència, ja que aquest actualment no permet s’edificació en es sòl rústic on està ubicat es centre de salut des Canal Salat. Es socialistes defensen s’aixecament d’una planta per amunt com sa solució més ràpida, però tampoc està gens clar que a s’actual edifici sigui possible una ampliació considerable, ni que una simple planta per amunt sigui sa solució, sinó més bé un pegat per fer veure que han pensat en Ciutadella en qualque moment, ara qui ses urnes són a prop.

Noticias relacionadas

Tot seran corregudes abans de ses eleccions, després de vuit anys d’indiferència cap a ses necessitats sanitàries des ciutadellencs. Ja són molts d’anys de discriminació i desplaçaments massius de pacients a Mahó, enviant qualque especialista a Ciutadella, quasi com si fos un càstic. Falta personal d’urgències, pediatres, especialistes i equipament. Un petit centre de salut com es Canal Salat no basta per atendre ses necessitats i urgències des ciutadans de sa població amb més habitants de tota Menorca.

Estic d’acord amb el PSOE; es ciutadans de ponent no necessitam un segon centre de salut que sigui un pegat, sinó un hospital comarcal amb totes ses infraestructures i especialitats necessàries perquè ciutadellencs -i ferreriencs- no haguem d’anar per una carretera insegura i deficient fins a s’altra punta de s’Illa, per ser atesos, operats, ingressats o visitats per segons quin especialista.

Sa ciutat amb més població de Menorca necessita un hospital comarcal, no una planteta més a un centre de salut totalment insuficient. Fa anys que es Canal Salat hauria d’estar requalificat. Sa foto de sa reunió per veure avam què feim amb es Canal Salat arriba vuit anys tard, però si es tècnics ho avalen, és ben hora de dur endavant sa seua reconversió en s’Hospital que Ciutadella necessita. Haurem d’esperar vuit anys més?