TW

Poques setmanes més tard que s’Oficina Anticorrupció destapàs s’escàndol de pressumptes pagaments irregulars des departament de cultura des Consell insular de Menorca a membres de s’IME, una nova empasta esquitxa a Miquel Àngel Maria, conseller de cultura i vicepresident de sa màxima institució menorquina. Segons informa «Es Diari», es febrer de l’any 2018 es Consell va dur a terme unes obres d’ampliació de s’aparcament des poblat arqueològic de Torre d’en Galmés sense sa llicència d’obres necessària per aquest tipus de projectes. S’Ajuntament d’Alaior va paralitzar ses obres as cap de deu dies d’haver rebut només una simple comunicació prèvia, ja que es tècnics des consistori alaiorenc van concloure que aquest tràmit era totalment insuficient per dur endavant una obra com aquesta en sòl rústic protegit.

Cinc anys més tard, s’Ajuntament d’Alaior ha decretat sa caducitat des procediment, ja que es Consell insular no ha estat capaç de moure un dit per regularitzar sa situació des projecte. Ademés, s’expedient ha estat enviat as Consorci per sa Disciplina en Sòl Rústic de Menorca perquè adopti ses mesures pertinents contra es Consell. Concretament, es maig de 2018 s’enginyer municipal d’Alaior va emetre un informe on senyalava que s’actuació des Consell a s’aparcament de Torre d’en Galmés requeria, no només sa llicència d’obres municipal que qualsevol empresa o ciutadà està obligat a demanar, sinó també una declaració d’interès general i diversos informes més. Açò mateix van corroborar es servicis jurídics municipals d’Alaior, ja que es tracta d’una zona de sòl rústic protegit, concretament, una Àrea Natural d’Interès Territorial (ANIT).
Diu Miquel Àngel Maria que, davant sa ‘dificultat’ que suposava sol·licitar una declaració d’interès general sense demorar molt es projecte, des des seu departament van decidir seguir endavant amb ses obres igualment -¡Olé tu!- però fent una acció més reduïda: asfaltat, redistribució d’espais i de sa caseta d’informació, i retirada d’una part de sa paret seca existent.

Noticias relacionadas

¿Quina legitimitat té es Consell per fer complir sa normativa as propietaris d’hortals i altres ciutadans, si són es primers que es passen sa llei per s’arc de triomf? Després de ses adjudicacions a dit i es suposat fraccionament de contractes destapat per s’Oficina Anticorrupció, no mos faltava res més que es Consell d’esquerres fent obres en sòl rústic protegit sense llicència ni declaració d’interès general. I encara tenen sa barra de justificar-ho amb que «com que no teníem llicència, hem fet una obra més petita». Com si açò justificàs res! Tot un exemple de rectitud i de respecte i compliment de sa llei, sí senyor.

Si un ciutadà no pot realitzar obres sense llicència -i molt manco en sòl rústic protegit-, ¿per què ho pot fer el sr. Maria des des Consell insular? ¿On són el GOB i Susana Mora? Esper amb il·lusió es dia i s’hora de sa pròxima manifestació contra aquest Consell insular que fa obres en rústic sense llicència, cada dia més a la deriva i sense control per part de sa presidència. SOS Menorca? Podem esperar asseguts.