TW

Fa temps que es Govern de Francina Armengol ralla de posar límits a s’entrada de persones i vehicles a ses Balears, especialment durant sa temporada d’estiu, en què ells consideren que a sa nostra Comunitat Autònoma hi ha una «sensació de saturació». Deu ser sa primera vegada que legislam en base a «sensacions» i no a informes o estudis de base científica, estadística i fiable.

Es conseller de mobilitat, Josep Marí, recorda que es Parlament ja ha aprovat una llei que permet limitar s’entrada de vehicles a Formentera, però ha matisat que en aquesta illa és molt més fàcil aplicar aquesta normativa. Quant a sa nostra illa, sa nova Llei de Reserva de sa Biosfera faculta as Consell insular a prendre mesures similars. De fet, es Consell d’Eivissa, governat pes Partit Popular i Ciutadans, ja ha fet passes en aquesta direcció, encara que es Parlament ho haurà d’autoritzar amb una llei específica. A Mallorca, tres quarts del mateix. Es Consell s’està plantejant sa possibilitat d’establir limitacions, però saben que hauran d’estar molt ben justificades si no volen que xoquin amb sa legislació europea de llibertat de moviment.

Noticias relacionadas

Abans de prohibir sa llibertat de moviment i s’entrada de persones i vehicles a unes Balears que viuen majoritàriament des turisme, ¿s’ha plantejat es Govern si a Balears tenim ses infraestructures necessàries com aparcaments o carreteres prou modernes i segures per pal·liar aquesta «sensació de saturació» que tenen Armengol i es seus consellers? Sa resposta és evident, sobretot en es cas de Menorca, després de vuit anys de paràlisi en què es veu que han abundat es presumptes pagaments irregulars a amiguets, però han brillat per sa seua absència ses inversions i es projectes pes progrés de Menorca.

Crida s’atenció sa facilitat amb què PSOE, Més i Podem rallen de sa limitació de persones i vehicles durant sa temporada d’estiu, perjudicant s’economia balear, i en canvi, miren cap a una altra banda quan molts de ciutadellencs demanam límits a sa desproporcionada massificació que any rere any desvirtua i amenaça ses nostres festes de Sant Joan. ¿Per què s’esquerra vol posar límits a una suposada ‘massificació’ turística, i en canvi, no a sa massificació de Sant Joan? Sa contradicció és massa evident, però no s’entenen quins interessos empenyen a PSOE, Més i Podem a fer tanta feruma contra una hipotètica massificació turística mentres segueixen de braços creuats davant sa massificació que sí que és real i que cada any posa en risc es present i es futur de ses nostres festes de Sant Joan. Es poble de Ciutadella mereix una explicació, i l’esperam a pas.